Cova del Sabata

En el camí vell de l’Oliver existeix un indret que la gent de les Casses de can Massacs identifica com la cova del Sabata. Es desconeix l’origen del topònim, tant pot referir-se a un cognom o una corrupció del nom pel fet d’haver-hi trobat una sabata. No és una cavitat notable, tot i que pot pensar-se que antigament, quan el camí vell de l’Oliver era més estret, les seves dimensions eren una mica superiors a les actuals. Però, segons diuen la gent de can Massacs, no havia estat pròpiament una cova.

La localització de la cova de la Sabata ha estat motiu de controvèrsia per la mala localització topogràfica en el mapa topogràfic de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i la incorrecció toponímica. En aquest mapa se situa aquesta cova en el camí del mas Pujades al costat del torrent situat entre el serrat de les Cametes i el serrat de Pujades. S’ha mirat per aquest torrent i no s’ha trobat cap evidència d’una cova. Cal situar aquesta cova on indica la gent de les Cases de can Massacs, en una paret rocosa situada a peu del camí vell de l’Oliver a prop de la cruïlla d’aquest camí amb el camí nou de l’Oliver.

image_pdfimage_print